Perimkulture

Minimize
Foto

KULTIVIMI I PERIMEVE

Fermerët- kulltivuesit e perimeve, para se të përcaktohen për kultivimin  e perimeve duhet të njohin mirë  teknologjinë e kultivimit të tyre, kërkesat e tregut, zgjedhjen e kultivarëve të rinjë të përshtatshëm ndaj kërkesave të tregut, kushteve agro-klimatike dhe shumë faktorëve të tjerë.

Shkarko dokumentin ketu